Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Kütahya - EmetKütahya - Emet
YeniceYenice
KöyüKöyü
www.www.
yeniceyenice
.site.site

360 Sanal Tur 360 Sanal Tur


Sosyal Medya Sosyal Medya

Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Eklenti Kur
Radyo Radyo

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
BİZEBİZE ULAŞIN CEP TELEFONU ULAŞIN CEP TELEFONUinfo@yenice.siteYÖREMİZİN TARİHİ

Beldemiz tarihi;

Yenice Beldesi, yaklaşık 1595 tarihinde Gümüşhane İli, Şiran İlçesi yöresinden gelen ve bir süre Eğrigöz dağında göçebe olarak yaşayan ailenin şimdiki beldemizin bulunduğu yerde Bekirli Damlarına yerleşmesi ile kurulmuştur. O tarihte bu ailenin başında Kel Nasuh namı ile bir zat bulunuyordu. Kel Nasuh ağanın iki oğlu vardır. Hacı Veli Ağa ve Hacı Ali Ağa. Bu iki zat Yenice Beldesi Kabristanlığında gömülmüşlerdir. Hacı Ali Ağanın 6 oğlu vardır. Bunlardan birisi olan Nasuh Ağa çevrenin yönetiminde önemli rol oynamıştır. Nasuh Ağa takriben 1744 yılında Yenice köyünde doğmuştur. Çalışkanlığı ve yiğitliği sayesinde ailenin reisi olmuştur. Askerlikte gösterdiği yararlılıklara karşılık, Emet Yöresi ve Gediz Yöresi Arpalık olarak verilmiştir. Aynı Zamanda bu bölgeye Kaymakam olarak tayin edilmiştir. Daha sonra 1801-1805 yılları arasında Sivaslı Alaaddin Paşa zamanlarında Kütahya Mütesellimliklerin de bulunmuştur. Hükümet 1816 yılında Kütahya Valisi bulunan Hurşit Paşayı, Nasus Ağayı ortadan kaldırmak üzere görevlendirmiş ise de paşa o sırada başka yere nakledildiğinden takibi Sivas’tan Kütahya Valiliğine atanan Alaaddin Paşa´ya emir olmuştur.
Nasuh Ağa da önce Alaaddin Paşa´nın yanında mütesellim olarak bulunduğu için tanışıklığı güvenerek oğlunu ve yeğenlerini paşanın karşılanmasında göndermiştir. Nasuh Ağanın 6 oğlu vardır. Beceriksiz ve tedbirsiz bir Vali olan Alaaddin Paşa Nasuh Ağanın çocuklarını yakalatarak Kütahya Kalesine hapsettirmiştir. Bunu duyan ve zaten kuşkuda bulunan Nasuh Ağa derhal kendisine sadık olan adamlarını toplamaya ve cephane biriktirmeye başlamıştır. Köyü ve Sarayı tahkim ederek savunma tertibatı almıştır. Alaaddin Paşa azledilerek yerine Afyonkarahisar Mutasarrufu Hasan Paşayı Kütahya Valiliğine getiren Hükümet bu işin bitirilmesi konusunda kesin emir vermiştir. (1234-1818) Bu sırada Manisa’dan kaçıp Nasuh Ağa´ya sığınan Kör Ali´yi Karaosmanoğlu’na teslim etmediği için Nasuh Ağa ile Karaosmanoğlu’nun arası açılmıştır. Bunu haber alan Kütahya Valisi Hasan Paşa Karaosmanoğlu’nun da yardımını sağlamış ve 6000 asker, havan, obüs topları ile Nasuh Ağanın üzerine yürümüştür. Hasan Paşa askerleri ile Karaosmanoğlu Kuvvetleri Eğrigöz-Emet üzerinden ilerleyerek Yenice Köyü kuşatılmış ve teslim olması için Nasuh Ağa ya haberci salınmıştır. Bunu Kabul etmeyen Nasuh Ağa, Hükümet Kuvvetlerine saldırmış ise de Hükümet Kuvvetlerinin şiddetli top ateşlerine dayanamayarak akşama doğru bozulmaya başlamış olup başına toplamış olduğu adamları dağılmıştır. 70-80 yaşlarında bir ihtiyar olan Nasuh Ağa çocukları, ailesi ve halkının yanına alarak gece karanlığından da yararlanarak kuşatma hattını geçerek Simav üzerinden Demirci İstikametine kaçmıştır.
Demirci İlçesi ile Gördes arasında bulunan çomaklı dağından Kuzu Köyü, Kovancı Damları Mevkisinde saklanırken bir gece Hasan Paşa tarafından verilen parayı tamah eden Kör Ali, Nasuh Ağa Namazda iken hançerleyerek öldürmüş ve başını keserek Hasan Paşa´ya teslim etmiştir. Nasuh Ağa´nın mezarının burada bulunduğu üzerinde kitabesinin bulunduğu, bu mezarın zamanla ziyaretgah haline getirildiği ve mahalli halk tarafından ünlü bir yatır olduğu söylenmektedir.
Nasuh Ağa öldürüldükten sonra hesapların görülmesine İstanbul dan dergah-ı Ali Kapıcı Paşalardan Esat Bey Memur edilmiştir. Kütahya ya gelen Esat Bey Nasuh Ağa´nın Karısından ve Oğlu Süleyman Ağa dan hazinesinin ve mallarının nerelerde olduğu tahkik ve tespit edilmiş ve defter tutularak hepsi satılarak hazineye aktarılmıştır. Satılan mallardan 23.000 Kuruş Van Kalesinin tamirine tahsis olmuştur. Geriye kalan top ve silahlar ile cephane emir üzerine İstanbul a nakledilmiştir. (Mahkeme Kayıtları Defter 2)
Yenice Köyü Kurtuluş Savaşı yıllarında Emet İlçe Merkezinin işgali ve yunanlılar tarafından yakılması üzerine ilçe merkezliği yapmış, ilçe merkezi köye taşınmış ve zabit ağalar konağı hükümet emrine tahsis edilmiştir. Kurtuluş Savaşı sonuna kadar memurlar ve bir kısım halk Yenice Köyünde barınmışlardır. Bu sıralarda köyde bulunan Doktor Fazıl Bey, Çerkez Ethem in Kuva-i Milliye ile çatışmaya düşmesi üzerine askerleri ile birlikte Milli Kuvvetlere katılmıştır.
Yenice Köyü 1933, 1935 ve 1958 yıllarında üç büyük yangın geçirmiş büyük maddi hasara uğramıştır. 1970 yılında meydana gelen Gediz Depreminde can kaybı olmamakla birlikte evlerin büyük bir bölümü göçmüş köyün alt kısmında bulunan şifalı Hamam Suyu da daha aşağılara kaymıştır.
Yenice Köyü, 09/ARALIK/1998 tarih ve 23548 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 98/50085 Karar Sayısı ile, 1580 Sayılı Kanunun 7469 Sayılı Kanunla değişik 7. maddesi uyarınca, YENİCE BELEDİYESİ ismi ile Belediyelik olmuştur.
Belediye olarak kabul edilmesini müteakip olarak 18/NİSAN/1999 Yılında yapılan Yerel Seçimlerinde, Beldemiz halkı Mehmet TOPÇU‘yu seçmiş, Yenice Beldesinin İlk Belediye Başkanı olmuştur.
YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0371

Copyright © 2016 yeniceliyiz.biz yasintuner@gmail.com
YENİCE KÖYÜ WEB SAYFASI http://www.yenice.site

Tam Ekran